Som en del af vandelskravet i Bekendtgørelse om Godskørsel er der regler for gæld til det offentlige.  

En transportleder i en godstransportvirksomhed må ikke have en ”ikkepersonlig gæld” til det offentlige på mere end 50.000 kr. Det vil sige, at gælden skal stamme fra drift af virksomhed.

Tidligere omfattede reglerne både personlig og ikkepersonlig forfalden gæld til det offentlige. Personlig gæld kan bl.a. være manglende betaling af ægtefællebidrag og SU-lån.

Dette er en lempelse af kravet i forhold til i dag, idet det fremover alene er ”ikkepersonlig gæld” til det offentlige på 50.000 kr. og derover, der medfører, at der ikke kan udstedes en tilladelse til godskørsel for fremmed regning.

De vandelskrav der stilles til transportlederen stilles og til direktionen og i særlige tilfælde også til andre personer med væsentlige interesser i selskabet