International godskørsel for fremmed regning i varebil

Fra den 21. maj 2022 kræves der tilladelse til international varebilskørsel for fremmed regning. Tilladelsen udstedes som en fællesskabstilladelse med særlig markering af, at der er tale om godskørsel for fremmed regning i varebiler.

For at kunne sæge denne tilladelse skal du gennemføre et vognmandskursus til godskørsel for fremmed regning.

Se mere her: https://old.transportuddannelse.dk/godsvognmand/

Hvis du har gennemført vognmandskursus til varebil hos os, så skal du ikke betale fuld pris for vognmandsuddannelsen, men du får en rabat, der modsvarer den pris du har givet for uddannelsen til transportleder for varebiler.