Godsvognmandskursus

Få en vognmandstilladelse og bliv vognmand pris: : 16.950 kr.

Vognmandskursus gods – tilladelse til godskørsel for fremmed regning

Vores vognmandskursus henvender sig til dem, der ønsker at blive vognmand og starte egen vognmandsforretning med lastbiler eller vogntog over 3.500 kg. Kurset kvalificerer desuden dig, hvis du vil være ansat transportleder i en transportvirksomhed. 

Godsvognmandskursus forgår over mindst 3 uger.

Du kan vælge mellem følgende undervisningsformer: 

Delvis tilstedeværelse: (blended learning) hvor du kommer tilstede på skolen og gennemfører almindelig klasseundervisning og gennemfører en del af vognmandskurset som e-learning, hvor du har kontakt til lærerne via mail, telefon og Skype

Du gennemfører almindelig undervisning inden for de områder, du ønsker, men du behøver kun at være fraværende fra dit arbejde i enkelte dage

TilstedeværendeTilstedeværelse på hele forløbet i dagtimerne mellem kl. 8:00 og kl. 17:00, som er baseret på klasseundervisning.

Du gennemfører vognmandsuddannelsen som fuldtidsuddannelse, og der er på alle kursusdage er en lærer tilstede, så du kan få den nødvendige undervisning og hjælp.

Elearning:

Du gennemfører vognmandskurset som e-learning, hvor du har kontakt til lærerne via mail, telefon og Skype.
Se mere her: http://old.transportuddannelse.dk/kursus/godsvognmand/

Pris Vognmandskursus gods:

Prisen for alle typer af vognmandskursus er er 16.950 kr. (momsfrit). inklusiv alle materialer og undervisning.

Hvis du har gennemført vognmandskursus til varebil hos os, så skal du ikke betale fuld pris for vognmandsuddannelsen, men du får en rabat, der modsvarer den pris, du har givet for uddannelsen til transportleder for varebiler.

Eksamen Vognmandskursus gods :

For begge typer af uddannelse gælder, at du har ret til at gå til 3 eksamener uden at skulle betale yderligere. Bestås uddannelsen til godsvognmand ikke i senest 3. forsøg, kræver reglerne, at du gennemfører et ny vognmandsuddannelse, inden du kan aflægge vognmandseksamen igen. 

Du kan prøve kræfter med nogle eksamensspørgsmål i dette emne: Lovgrundlaget for godskørsel

Dansk Transportuddannelse kan fremvise meget høje beståelsesprocenter på bagrund af vores seriøse afviklingsformer. 

Det faktiske tidsforbrug i forbindelse med afviklingen af vognmandskurset er 144 lektioner af 45 minutters varighed. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til vores vognmandskursus kan du eventuelt se vore svar på tidligere stillede spørgsmål her: ofte stillede spørgsmål

Tilmelding Vognmandskursus gods: