Tilladelse til vognmandskørsel uden vognmandskursus

Det er muligt dispensation fra vognmandskursus, men man skal altid op til prøve.

Det er muligt at blive fritaget for at deltage i selve vognmandskurset, hvis du kan dokumentere, at du igennem de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner hos en vognmand, der har tilladelser til godskørsel.

Har du spørgsmål om fritagelse fra vognmandskurset, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan se Trafikstyrelsens vejledning her