Ja – hvis der er problemer med at læse teksten i eksamensopgaverne, så stiller vi en person til rådighed, der kan læse spørgsmål og svar op for dig.

Det gælder både for ordblinde og for elever der ikke har dansk som første sprog

Da vore kurser er på dansk, vil det kun i sjældne tilfælde kræve, at vi får brug for at stille tolke til rådighed til vognmandseksamen.

Vi har i skrivende stund ingen elever, der ikke har bestået eksamen og fået udstedt bevis.